SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY :

 

  • Ing. Andrea Wernerová - předseda školské rady
  • Ivan Mihálek - člen školské rady
  • Mgr. Pavla Skřičková - člen školské rady
  • MgA. Lenka Fojtová - člen školské rady
  • Mgr. Miluše Hanáková - člen školské rady
  • Mgr. et Mgr. Lucie Smejkalová - člen školské rady

Kontakt: skolskarada@skola.drnovice.cz

logolink

Základní škola a Mateřska škola Drnovice © 2012. All Rights Reserved.