Díky školní kronice z roku 1881 se dovídáme, že do poloviny 19. století byly Drnovice přiškoleny do Lysic. První vyučování v Drnovicích bylo zahájeno až v roce 1860. Zpočátku se vyučovalo jen v zimních měsících. Škola byla jednotřídní a tísnilo se v ní až 140 dětí. V roce 1888 bylo vyhověno žádosti obce o zřízení druhé třídy, která byla zpočátku v obecním domě a v roce 1888 byla přemístěna do prostor v opuštěném pivovaru na jehož místě dnes stojí kulturní dům. 5. listopadu 1911 byla slavnostně posvěcena nová školní budova a následující den byla v nové škole zahájena výuka ve dvou třídách, V roce 1912 byla škola rozšířena na trojtřídní. Až do polovina 50tých let nebyly ve škole prováděny žádné úpravy. Teprve v pozdějších letech byla škola postupně modernizována - vodovod, ústřední topení, nové sociální zařízení, školní kuchyně a jídelna. Přičleněním bývalé voděradské školy vznikla v Drnovicích čtyřtřídní základní škola s úplným prvním stupněm.V roce 1996 byly vytvořeny podmínky pro otevření páté třídy prvního stupně základní školy po uzákonění povinné devítileté školní docházky. I v dnešní době se obec snaží o vytvoření co nejlepších podmínek pro výuku drnovských dětí, protože vedení obce zastává názor, že ve vzdělanosti dětí je budoucnost obce.

Historie Mateřské školy v Drnovicích začíná v roce 1948, kdy byla zřízena jedna třída v bývalém bytě ředitele národní školy. Pro velký zájem rodičů o umístění dětí do MŠ byla postavena nová budova s kapacitou 40 dětí. Nová budova byla zkolaudována v roce 1966. V průběhu činnosti došlo k mnoha rekonstrukcím a opravám budovy a interiéru. Dále k vybudování nové školní zahrady. 1. 12. 2002 se stala mateřská škola právním subjektem.

Novodobá historie školy se začala psát v současnosti. Od 1.9. 2009 byla sloučena Mateřská škola a Základní škola v jeden nový subjekt Základní škola a Mateřská škola Drnovice, okres Blansko. V budově ZŠ bylo otevřeno nové oddělení pro 13 dětí MŠ.

 

 

stara skola

logolink

Základní škola a Mateřska škola Drnovice © 2012. All Rights Reserved.