Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Soubor hygienických pokynů pro MŠ, ZŠ a SŠ, který vyšel v platnost od 1. 5. 2020.

Mateřská škola se řídí všemi vydanými hygienickými pokyny z MŠMT.

Na základě těchto pokynů děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Další opatření, které se týkají provozu mateřské školy, jsou na webu školy nebo na stránkách MŠMT.

logolink

Základní škola a Mateřska škola Drnovice © 2012. All Rights Reserved.