OHLÉDNUTÍ ZA MĚSÍCEM ÚNOR 2020

Stejně jako v předešlých měsících, tak i v únoru děti prožily spoustu nových zážitků.

Hned na začátku měsíce jsme s dětmi navštívili firmu TOPAK, která je nejstarší na výrobu paličkovaných krajek na světě a největší v celé Evropě. Ve středu 5. února se sem šly podívat děti ze tříd Žabičky a Sovičky. Ve čtvrtek 6. února sem zavítaly Berušky a Veverky. Všichni se zde podívali, jak se krajky vyrábí a dozvěděli se spoustu zajímavých informací, například že z krajek firmy TOPAK se šijí kostýmy do mnoha známých pohádek. Na závěr exkurze si každé z dětí mohlo vybrat jednu krajku a odnést si ji domů na památku. Byl to pro všechny děti velký zážitek, o kterém mluvily ještě mnoho dní.

V pondělí 10. 2. proběhlo pro nahlášené děti screeningové vyšetření zraku.

V úterý 11. 2. se uskutečnilo poslední cvičení předškoláků v sokolovně na téma „Zimní olympiáda“. Děti soutěžily například v bobování, koulování, bruslení a přetahování lanem. A protože byly všechny děti moc šikovné, odnesl si každý medaili a spoustu dalších odměn.

Ve čtvrtek 13. 2. se konal v budově MŠ č. 196 karneval s divadlem Koráb. Třída Veverek si karnevalové veselí užila až v pátek 14. února. Všechny děti si zatancovaly, zasoutěžily a karneval se jim moc líbil.

V týdnu od 17. 2. do 21. 2. byl z důvodu jarních prázdnin provoz v MŠ omezen na jednu třídu. Některé děti zůstaly doma s rodiči a jiné v tomto týdnu navštěvovaly třídu Soviček. Po jarních prázdninách se děti vrátily v plné síle do svých tříd a nadšeně sdílely svoje dojmy a zážitky z jarních prázdnin.

logolink

Základní škola a Mateřska škola Drnovice © 2012. All Rights Reserved.